Home    Starten aan je bouwproject ? 8 vragen die iedereen zich stelt

Wanneer je spreekt over bouwen en verbouwen, denk je bijna automatisch aan een architect. Vaak krijg ik vragen over hoe men het best een architect kan kiezen of hoe je in hemelsnaam aan deze zoektocht begint. Aan wie kan ik dit beter vragen dan aan de vakmensen zelf!

Voor een vorig artikel ging ik reeds op bezoek bij de dames van Des Beaux Architectes uit Mechelen om een kijkje te nemen in hun vernieuwde kantoor. Ik ging echter niet alleen daarvoor bij hen langs, maar verzamelde ook de 8 meest gestelde vragen over het samenwerken met een architect. Hieronder krijgen jullie de antwoorden.

Des Beaux Deborah & Sofie

1. Hoe begin ik aan de zoektocht naar een architect ?

DES BEAUX: Het meest betrouwbare is af te gaan op referenties of aanbevelingen van kennissen / vrienden / familie. De ervaring met een architect gedurende het volledige bouwproces geeft uiteraard het beste beeld van zijn inbreng / capaciteiten etc.

Eveneens zijn de stijl en de werkmethode van de architect belangrijke aspecten om bij de keuze ervan rekening te houden. Concrete realisaties gaan bekijken, spreken met bouwheren, website bekijken kunnen hiervan al een goed beeld geven.

Een architect die werkt in de buurt van de werf is uiteraard ook een extra pluspunt omdat dit een besparing betekent op zijn prestaties / tijd en tevens handig is op momenten dat een snel werfbezoek vereist is.

2. Hoe bereid ik het eerste gesprek met de architect het beste voor ?

DES BEAUX: Voor ons als architect is het belangrijk om de wensen te kennen van de bouwheer (aka de klant). Ook de manier waarop de klant leeft en zijn woning wil ‘gebruiken & beleven’ zijn handige gegevens om tot een goed ontwerp voor die specifieke bouwheer te komen.

Het programma van eisen (lijst, beeld, moodboard, duidelijk beeld van je wensen) opstellen is daarom een belangrijke eerste stap voor de bouwheer in spe. Dit wil niet zeggen dat je zelf een plan moet uittekenen, maar voornamelijk per ruimte even oplijsten wat jij belangrijk vindt.

Voor ons bij DES BEAUX werken wij volgens onze visie “architecture inside out” wat wil zeggen dat wij eerst de binnenkant ontwerpen volgens jouw wensen en eindigen met het ontwerp van de buitenkant.

Het verzamelen van alle mogelijke administratieve gegevens zoals plannen, akte, kadaster, eerdere vergunningen, bouwvoorschriften etc. zijn eveneens een belangrijke stap. Deze gegevens zijn namelijk nodig voor de architect om te weten wat er voor dit specifieke project mogelijk is. Al deze documenten heb je vaak al verkregen bij de aankoop van de grond of woning.

3. Hoe kan ik aan een architect duidelijk maken wat ik graag wil ?

DES BEAUX: Een duidelijk programma van eisen opstellen zijn van belang voor het opmaken van het ontwerp. Het maken van een moodboard en verzamelen van voorbeelden zijn ook handig om aan de architect duidelijk te maken welke elementen je als bouwheer in je ontwerp graag verwerkt wil zien. Pinterest is hier bijvoorbeeld een handige tool voor – dan kan je zelfs je moodboard delen met ons.

Anderzijds is het ook belangrijk om te kiezen voor een architect die qua stijl past in wat je als bouwheer graag ziet, zodat je ook aan de architect zijn ontwerpvrijheid kan laten.

4. Hoe kies ik een architect ?

DES BEAUX: Idem eerste vraag. Maar … ook het menselijk aspect speelt bij de keuze van de architect een grote rol. Een bouwproces is een lang proces van vaak enkele jaren. Een goed gevoel hebben bij de architect met wie je kiest in zee te gaan is daarom ook van belang.

5. Waarop moet ik letten bij het maken van de keuze van een architect ?

DES BEAUX: Goede afspraken en duidelijkheid bij de start van een samenwerking zijn erg belangrijk: wat zal uw architect wel / niet voor u doen ? Uiteraard zijn, zoals ik reeds vermelde, ook belangrijk:

  – referenties
  – betrouwbaar
  – werkmethode
  – stijl
  – locale architect
  – gevoel/klik

6. Hoe werkt het budget ? Kan ik dit laten vastleggen ?

DES BEAUX: Meestal wordt het budget opgegeven door de bouwheer zodat de architect hiermee rekening kan houden bij het opmaken van zijn ontwerp. Wij maken indien gewenst een voorlopige raming bij het eerste voorontwerp.

Als het voorontwerp rond is, wordt een meer gedetailleerde raming opgemaakt op basis van verder uitgewerkte plannen en meetstaat. Deze kan eventueel vóór het indienen van de bouwaanvraag ook afgetoets worden aan de hand van concrete offertes van aannemers: op deze manier wordt een vergunning aangevraagd waarbij er al een duidelijk zicht is op de bouwkost.

7. Hoe werkt de verloning van een architect ?

DES BEAUX: De meeste architecten baseren hun ereloon op een percentage op de bouwkost.

Andere werken op basis van een op voorhand vast gelegd forfaitair ereloon, meestal eveneens gebaseerd op een % van de raming van de werken. Het percentage is dan afhankelijk van het type werk: nieuwbouw, verbouwing, interieur, … Deze verschillende opdrachten hebben elk een ander percentage.

Wij werken als bureau hoofdzakelijk in regie (= per uur). Dit omdat we discussies wensen te vermijden zoals, waarop het % wordt genomen en waarop niet. Ook garandeert dit een onafhankelijkheid van ons advies in de keuze van aannemers, keuze van (duurdere/ goedkopere) materialen, … Tevens kan de bouwheer op die manier beslissen in welke mate hij onze tussenkomst wenst en wat hij zelf wenst te doen. Uiteraard zijn wij verplicht om onze werven op te volgen en een goede uitvoering en opvolging te garanderen. De ervaring leert dat deze manier van werken in regie vaak goedkoper of gelijk uitkomt met de berekening op basis van %.

Opgelet: op het ereloon van een architect dient 21% BTW betaald te worden, ook bij verbouwingen waarbij er 6% BTW betaald wordt op de bouwkost. Het ereloon van de architect valt onder diensten. Dit geldt ook voor de erelonen van de andere adviserende partijen zoals veiligheidscoörinator, EPB-raadgever, ingenieur stabiliteit.

Deze laatste zijn partijen die ook verplicht betrokken zijn in het bouwproces en waarmee bij de berekening van het budget ook van in het begin rekening dient gehouden te worden.

8. Wat doet een architect voor mij ?

(nu komt er een hele boterham ;-))

DES BEAUX: Als architect staan wij u bij gedurende het gehele bouwproces.
Eerst beginnen we bij het verzamelen van alle gegevens, nodig voor het opstarten van het project.

Nadien maken wij een voorontwerp dat zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. Dit samen met een eerste raming zoals hoger beschreven. Wij gaan na bij de betreffende diensten of het voorgestelde ontwerp ook vergunbaar is.

Als het voorontwerp rond is, worden de plannen uitgewerkt voor de opmaak van de bouwaanvraag teneinde een vergunning te bekomen: alle technische uitwerkingen, administratieve documenten, check met de EPB-eisen en stabiliteit worden bij het uitwerken van de plannen door uw architect gedaan.

Tijdens of na de vergunningsfase, wordt het aanbestedingsdossier uitgewerkt: dit wil zeggen het opmaken van uitvoeringsdetails, lastenboek en meetstaat. Dit is een belangrijke basis om aan verschillende aannemers gericht (en gelijke) offertes te kunnen opvragen teneinde een goede prijsvergelijking te kunnen opstellen. Dit kan uw architect ook voor u doen.

Nadat beslist is met welke aannemer de bouwheer in zee zal gaan, starten de werken onder ons toezicht. Gebruikelijk wordt 1 wekelijkse werfvergadering gehouden waarop alle partijen samen komen en alles bespreken. Door de architect wordt telkens een werfverslag opgesteld zodat alle gemaakte afspraken duidelijk zijn voor alle partijen en dat men hierop kan terugvallen bij eventuele discussie.

Tijdens het bouwproces kunnen we u ook bijstaan bij het nazicht van de vorderingsstaten en facturen die u van de aannemer ontvangt.

Bij het beëindigen van de werf, vindt de voorlopige oplevering plaats (al dan niet gesplitst indien niet met een algemene aannemer wordt gewerkt). Hierbij stellen we een PV (proces verbaal) op waarin de nog op te lossen punten worden opgenomen.

De opmaak van het asbuilt dossier behoort tevens tot onze taak: dit dient als basis voor de opmaak van het postinterventiedossier door de veiligheidscoördinator en voor de uiteindelijke EPB-aangifte. Beide zaken die ook verplicht zijn bij het beëindigen van een bouwproces.

Belangrijk is de meerwaarde te zien van een architect:

– Door zijn ervaring heeft hij beter zicht op hoe bepaalde details zowel technisch als
esthetisch het best kunnen gerealiseerd worden. Ook voor het bewaken van de planning kan de architect een grote hulp zijn. Het opvolgen van een bouw vraagt veel tijd, kennis en energie. In eerste instantie iets waar velen in deze tijd een tekort aan hebben. Een goede architect zal u voor een groot deel ontlasten van de erg noodzakelijke opvolging. Het nemen van beslissingen over materialen en bepaalde details zal al veel tijd en energie vragen van de bouwheer zelf, waardoor het een groot voordeel is als de volledige technische kant, werfopvolging en planning door uw architect wordt opgevangen.

– Een andere belangrijke meerwaarde is dat wij als architect een grotere invloed hebben op aannemers aangezien wij bij voorkeur samenwerken met vakmensen die we kennen en waarop we betrouwen.

Heb je zelf nog vragen? Laat het ons dan weten via de contactpagina.